Surah Hud Translate in Bosnian

Elif Lām Rā. Ovo je Knjiga čiji se ajeti pomno nižu i od vremena do vremena objavljuju, od Mudrog i Sveznajućeg
da se samo Allahu klanjate – ja sam vam od Njega, da opominjem i da radosne vijesti kazujem
da od Gospodara svoga oprosta tražite i da se pokajete, a On će vam dati da do smrtnoga časa lijepo proživite i svakom čestitom daće zasluženu nagradu. A ako leđa okrenete – pa, ja se, zaista, bojim za vas patnje na Velikom danu.
Allahu ćete se vratiti, a On sve može!
Eto, oni grudi svoje okreću sa željom da se od Njega sakriju. A i kad se u ruho svoje umotavaju, On zna ono što skrivaju i ono što pokazuju – On, uistinu, zna misli svačije.
Na Zemlji nema nijednog živog bića, a da ga Allah ne hrani. On zna gdje će koje boraviti i gdje će sahranjeno biti. Sve to ima u jasnoj Knjizi.
On je u šest vremenskih razdoblja nebesa i Zemlju stvorio – a Njegov prijesto je iznad vode bio – da bi vas iskušao koji će od vas bolje postupati. Ako ti rekneš: Poslije smrti bićete doista oživljeni, nevjernici će, sigurno, reći: Ovo nije ništa drugo do očita varka!
Ako im Mi kaznu do roka određenog odgodimo, oni će, sigurno, reći: Zašto je zadržava? A onoga dana kad im dođe, neće biti od njih otklonjena i sa svih strana biće okruženi onim čemu su se rugali.
Ako čovjeku milost Našu pružimo, pa mu je poslije uskratimo, on pada u očajanje i postaje nezahvalnik.
A ako ga blagodatima obaspemo, poslije nevolje koja ga zadesila, on će, sigurno, reći: Nevolje su me napustile! On je doista umišljen i razmetljiv
Load More