Surah Ad-Dhuha Translate in Dutch

Ik zweer bij den glans van den ochtend.
En bij den nacht als die duister wordt.
Uw Heer heeft u niet vergeten, en haat u niet.
Waarlijk het volgende leven zal beter dan dit tegenwoordige leven voor u wezen.
Uw Heer zal u eene belooning geven, waarover gij wel voldaan zult zijn.
Vond hij u niet als een wees, en heeft hij geene zorg voor u gedragen?
En vond hij u niet dolende in dwaling, en heeft hij u niet de waarheid binnengeleid?
En vond hij u niet nooddruftig, en heeft hij u niet verrijkt?
Verdruk daarom den wees niet.
Noch verdrijf den bedelaar;
Load More