Surah Al-Adiyat Translate in Dutch

Ik zweer bij de oorlogspaarden, die snel en hoorbaar hijgend ten strijd draven.
En bij de oorlogspaarden die vuur slaan door het aanraken (der steenen met hunne hoeven
Bij hen die plotseling en vroeg in den ochtend, een inval bij den vijand doen
Daar het stof doen oprijzen
En zich door het midden der vijandelijke troepen een weg banen;
Waarlijk, de mensch is ondankbaar jegens zijn Heer;
En hij is getuige daarvan;
En hij is ontembaar in zijne liefde voor het wereldsche goed.
Weet hij dan niet dat hetgene zich in de graven bevindt, weder zal oprijzen
En dat hetgene zich in de borst der menschen bevindt, aan het licht gebracht zal worden
Load More