Surah Al-Alaq Translate in Dutch

Lees in naam van uwen Heer, die alle dingen heeft geschapen.
Die den mensch van gestold bloed schiep.
Lees; want uw Heer is de weldadigste;
Die (den mensch) het gebruik van de pen leerde;
Die den mensch leerde, wat hij niet kende.
Waarlijk. Maar de mensch wordt we
Omdat hij ziet, dat hij overvloedige rijkdommen heeft.
Waarlijk, tot uw Heer zal de terugkeer van alles zijn.
Wat denkt gij van hem, die verbiedt.
Onzen dienaar als hij bidt?
Load More