Surah Al-Maun Translate in Dutch

Wat dunkt u van hem, die het toekomstige oordeel als eene valschheid loochent?
Het is degeen, die den wees verstoot.
En anderen niet aanspoort den arme te voeden.
Wee over hen, die bidden
Maar die achteloos in hun gebed zijn;
Die de huichelaars spelen.
En (den behoeftige) de noodige aalmoes (gereedschappen) onthouden.