Surah Al-Muddaththir Translate in Dutch

O gij die met een mantel bedekt zijt!
Rijs op en predik.
Verheerlijk uwen Heer.
Reinig uwe kleederen!
Ontvlucht iedere schande.
Geef niet in de hoop, daarvoor meer terug te ontvangen.
En wacht geduldig op uwen Heer.
Als de trompet zal klinken.
Waarlijk die dag zal een dag der droefheid wezen.
En pijnlijk voor de ongeloovigen.
Load More