Surah Al-Waqia Translate in Dutch

Als de onvermijdelijke dag des oordeels plotseling zal komen.
Zal geene ziel de voorspelling zijner komst van valschheid beschuldigen.
Sommigen zullen daardoor vernederd, en anderen verheven worden.
Als de aarde door een hevigen schok zal geschud worden.
En de bergen in stukken zullen springen.
En als weggeblazen stof zullen worden.
En gij, menschen, in drie duidelijke klassen zult verdeeld worden.
De makkers van de rechterhand (hoe gelukkig zullen de makkers der rechterhand wezen).
En de makkers der linkerhand, (hoe ellendig zullen de makkers der linkerhand zijn
En zij, die anderen in het geloof zijn voorgegaan, zullen hen in het paradijs voorafgaan.
Load More