Surah At-Takathur Translate in Dutch

De naijverige begeerte, rijkdommen en kinderen te vermeerderen, houdt u bezig
Tot gij in het graf nederdaalt.
(Gij zult uwen tijd) volstrekt niet (aldus gebruiken Hiernamaals zult gij uwe dwaasheid kennen.
Nogmaals, volstrekt niet: hiernamaals zult gij uwe dwaasheid kennen.
Volstrekt niet. Indien gij het gevolg hiervan met zekerheid kendet, zoudt gij niet aldus handelen.
Waarlijk, gij zult de hel zien.
Nogmaals; gij zult die zekerlijk met het oog der zekerheid zien.
Dan zult gij op dien dag ondervraagd worden, nopens de uitspanningen waarmede gij u in dit leven hebt vermaakt.