Surah An-Naziat Translate in Indonesian

Demi (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan keras
dan (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan lemah-lembut
dan (malaikat-malaikat) yang turun dari langit dengan cepat
dan (malaikat-malaikat) yang mendahului dengan kencang
dan (malaikat-malaikat) yang mengatur urusan (dunia).
(Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan) pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam
tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua.
Hati manusia pada waktu itu sangat takut
Pandangannya tunduk.
(Orang-orang kafir) berkata: Apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan semula?
Load More