Surah An-Nahl Ayah #5 Translated in Khmer

ហើយសត្វពាហនៈទាំងឡាយ លោកបានបង្កើតវា។ សម្រាប់ពួកអ្នក នៅ ក្នុងសត្វទាំងនោះ មានកំដៅជាសំលៀកបំពាក់ និងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន ហើយមានខ្លះទៀត ពួកអ្នកបរិភោគ