Surah At-Tur Translate in Tatar

Тур тавы белән
вә язылмыш Коръән яки гамәл дәфтәре белән
ул Коръән юка тиредән ясалган тире битләренә язылган.
дәхи кешеләр таваф итә торган Кәгъбә яки фәрештәләр таваф итә торган Кәгъбә турысында күктәге бер бина белән
вә югары күтәрелгән күк белән
дәхи ґәзаб өчен хәзерләнгән ахирәттәге ут диңгезе белән ант итеп әйтәмен.
Тәхкыйк Раббыңның ґәзабы вакыйга булучыдыр, ягъни әлбәттә, булачактыр.
Бу ґәзабны кире җибәрүче һич юктыр.
Аллаһуның ґәзабы вакыйга булыр күк каты әйләнеп каты селкенгән көндә.
Вә таулар каты йөргән көндә.
Load More