Surah Al-Adiyat Translate in Turkish

Yemin olsun soluyuşlarıyla ses çıkararak koşanlara/nefes nefese saldıranlara
Çakıp çakıp ateş çıkaranlara
Sabahleyin akın edenlere/baskın yapıp toprak fethedenlere
Derken, onunla toz duman çıkaranlara
Derken, onunla bir topluluğun ortasına dalanlara ki
İnsan, Rabbine karşı gerçekten çok nankördür!
Ve kendisi de buna iyiden iyiye tanıktır.
O, mal ve servet arzusu yüzünden alabildiğine katıdır.
Bilmez mi ki o, kabirler içindekiler dışarı fırlatıldığında
Göğüslerin içindekiler derlenip toplandığında
Load More