Surah Al-Alaq Translate in Turkish

Yaratan Rabbinin adıyla oku/çağır!
İnsanı, embriyodan/ilişip yapışan bir sudan/sevgi ve ilgiden/husûmetten yarattı.
Oku! Rabbin Ekrem'dir/en büyük cömertliğin sahibidir.
O'dur kalemle öğreten!
İnsana bilmediğini öğretti.
İş, sanıldığı gibi değil! İnsan gerçekten azar:
Kendisini her türlü ihtiyacın üstünde görmüştür.
Oysaki, dönüş yalnız Rabbinedir!
Gördün mü o yasaklayanı
Bir kulu namaz kılarken/dua ederken;
Load More