Surah Al-Humaza Translate in Turkish

Yazıklar olsun arkadan çekiştirenlerin, kaş göz işareti yapıp alay edenlerin tümüne!
O ki, mal biriktirdi, onu saydı da saydı
Sanır ki, malı sonsuzlaştıracaktır kendisini.
Hayır, iş, sandığı gibi değil! Yemin olsun ki fırlatılıp atılacaktır o kırıp geçirene, yalayıp yutana/Hutame'ye.
Hutame'nin ne olduğunu sana öğreten nedir?
Allah'ın, tutuşturulmuş ateşidir o
Ki tırmanıp işler yüreklere.
O, onların üzerine kilitlenecektir.
Uzatılmış sütunlar arasında...