Surah As-Saaffat Translate in Turkish

Yemin olsun o saf bağlayıp dizilenlere/o saflar tutturup sıraya dizilenlere-o kanatlarını açıp toplayarak uçanlara
O haykırarak sevk edenlere/o göğüs gererek durduranlara
O Zikir okuyanlara
Ki sizin ilahınız hiç kuşkusuz bir ve tektir.
Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir O; doğuların da Rabbidir O.
Biz o yakın göğü bir süsle, yıldızlarla süsleyip donattık.
Ve her türlü inatçı-âsi şeytandan koruduk.
Onlar ne kadar çırpınsalar da o yüce konseyi dinleyemezler. Ve her taraftan atışa tutulurlar;
Kovulurlar. Ve onlar için, yakalarını bırakmayan bir azap vardır.
Yüce konseyden bir söz çalıp çarpan olabilirse de onun peşine hemen delici, alevli bir yıldız takılır.
Load More