Surah Ash-Shams Translate in Turkish

Yemin olsun Güneş'e ve ışığının parladığı kuşluk vaktine
Onu izlediğinde Ay'a
Onu iyice açtığı vakit gündüze
Ve onu sarıp sarmaladığı zaman geceye.
Göğe ve onu kurana
Yere ve onu döşeyene.
Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirene.
Ardından da ona bozukluğunu ve takvasını ilham edene ki
Benliği temizleyip arındıran, gerçekten kurtulmuştur.
Onu kirletip örtense kayba uğramıştır.
Load More