Surah Ta-Ha Translate in Turkish

Tâ, Hâ.
Biz bu Kur'an'ı sana, zahmet çekesin, bedbaht olasın diye indirmedik;
Saygıyla ürperene bir hatırlatma/düşündürme/öğüt verme olsun diye indirdik.
Yeri ve o yüce mi yüce gökleri yaratandan bir vahiy olarak indirdik.
O Rahman, arş üzerine egemenlik kurmuştur.
Göklerde, yerde, onların arasında, toprağın bağrında ne varsa O'nundur.
Sen bu sözü açıkça duyuracaksan da O, gizliyi de bilir, gizliden daha gizliyi de...
Allah'tır O. İlah yok O'ndan başka. Esmaül Hüsna, en güzel isimler O'nundur.
Ulaştı mı sana Mûsa'nın haberi?
Hani, bir ateş görmüştü de ailesine şöyle demişti: Bekleyin! Gözüme bir ateş ilişti. Olabilir ki, ondan size bir kor parçası getiririm, yahut onun üzerinde bir kılavuz bulurum.
Load More